- Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Przy okazji ‘porządków’ w synchronizacji i jej optymalizacji dostarczyliśmy kilka zmian, które nam zgłaszaliście (Dziękujemy za uwagi).

Uaktualnienie baz z wcześniejszych wersji.

 • F4F.Mobile:
  • Konto – dodanie pola z nr rachunku bankowego + walidacja,
  • Kontrahent – dla pola z nr rachunku bankowego dodano walidację,
  • Wszystkie okna – dodanie sprawdzania maksymalnej długości tekstów.
 • F4F.Win:
  • Użytkownik – dodany flaga wewnętrzny/zewnętrzny – dla ułatwienia rozliczeń projektów,
  • Baza danych – normalizacja nazwy indeksów,
  • Optymalizacja importu do nowej bazy,
  • Dodano sprawdzanie wersji synchronizacji,
  • Wyświetlanie okien przy obsłudze baz – wyświetlają się na wierzchu.
Scroll to Top