wersji windowsowej - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji windowsowej – program do planowania budżetu

Dokumentacja do programu Fin4Family to instrukcja obsługi poszczególnych modułów aplikacji do oszczędzania pieniędzy. Aby uzyskać informacje o jej funkcjach, możesz – praktycznie z każdej pozycji w programie do oszczędzania – używając przycisku „Pomoc” w górnym menu lub znaku „?” w otwieranych okienkach, przejść do interesującej Cię pozycji w Dokumentacji.

Rozliczenia z rodziną – wygodne dzielenie wydatków

Z pewnością niektórym z Nas zdarza się, że wspólnie z np. rodzeństwem pomagamy w ten czy inny sposób rodzicom.

Słowniki

Słowniki są ściśle związane z Projektami i służą do ich opisywania.

Jak stworzyć raport „Przychody”?

Raporty dotyczące naszych przychodów tworzymy wybierają z bocznego menu opcję Raporty – Przychody.

Jak dodać kategorię?

Aby dodać nową Kategorię, z bocznego menu wybieramy pozycję Ustawienia, a po rozwinięciu listy wybieramy opcję Kategorie.

Wybierz temat

Jak używać wersji windowsowej – program do planowania budżetu

Dokumentacja do programu Fin4Family to instrukcja obsługi poszczególnych modułów aplikacji do oszczędzania pieniędzy. Aby uzyskać informacje o jej funkcjach, możesz – praktycznie z każdej pozycji w programie do oszczędzania – używając przycisku „Pomoc” w górnym menu lub znaku „?” w otwieranych okienkach, przejść do interesującej Cię pozycji w Dokumentacji.

Rozliczenia z rodziną – wygodne dzielenie wydatków

Z pewnością niektórym z Nas zdarza się, że wspólnie z np. rodzeństwem pomagamy w ten czy inny sposób rodzicom.

Słowniki

Słowniki są ściśle związane z Projektami i służą do ich opisywania.

Jak stworzyć raport „Przychody”?

Raporty dotyczące naszych przychodów tworzymy wybierają z bocznego menu opcję Raporty – Przychody.

Jak dodać kategorię?

Aby dodać nową Kategorię, z bocznego menu wybieramy pozycję Ustawienia, a po rozwinięciu listy wybieramy opcję Kategorie.

Jak używać wersji windowsowej – program do planowania budżetu

Dokumentacja do programu Fin4Family to instrukcja obsługi poszczególnych modułów aplikacji do oszczędzania pieniędzy. Aby uzyskać informacje o jej funkcjach, możesz – praktycznie z każdej pozycji w programie do oszczędzania – używając przycisku „Pomoc” w górnym menu lub znaku „?” w otwieranych okienkach, przejść do interesującej Cię pozycji w Dokumentacji.

Rozliczenia z rodziną – wygodne dzielenie wydatków

Z pewnością niektórym z Nas zdarza się, że wspólnie z np. rodzeństwem pomagamy w ten czy inny sposób rodzicom.

Słowniki

Słowniki są ściśle związane z Projektami i służą do ich opisywania.

Jak stworzyć raport „Przychody”?

Raporty dotyczące naszych przychodów tworzymy wybierają z bocznego menu opcję Raporty – Przychody.

Jak dodać kategorię?

Aby dodać nową Kategorię, z bocznego menu wybieramy pozycję Ustawienia, a po rozwinięciu listy wybieramy opcję Kategorie.

Scroll to Top