- Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Wersja testowa ‘budżetowania’ działa stabilnie!
‘Na ostatniej prostej’ zdecydowaliśmy się jeszcze na kilka zmian.
• Cele oszczędzania:
– Informacja o celach w oknie podsumowania, dodany ToolTip,
– Okno Konta – dodane pole z odłożoną kwotą (ostrzeżenie o braku środków, ToolTip, na 2-klik przejście do celów),
– Na głównej liście dodany ToolTip, gdy brak środków,
– We wszystkich ToolTipach link do akcji określonej kontekstem (przejście do celów, wywołanie okna z wpłatą, itp.),
– Przy dodawaniu wpłaty jest podpowiadana kwota miesięczna,
– Okno edycji celu – Zmienione nazwy pól.
• Budżetowanie:
– Zmienione nazwy kolumn,
– Ukrywanie kolumn „Zaplanowane” i „Zrealizowane” jeżeli nie ma danych,
– Kolory zielony/czerwony przeniesione do kolumny „Plan min/max”,
– Realizacja – dodany ToolTip.

Kończymy ‘wygrzewanie’ i publikujemy niebawem!

Scroll to Top