- Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Nowa wersja z super funkcjonalnościami:

  • Budżet,
  • Planowanie,
  • Cele oszczędzania.

Poza tym:

  • Projekty – w oknie edycji Transakcji nastąpiła zmiana nazewnictwa,
  • Zaimplementowaliśmy także DevExpress 20.1.
Scroll to Top