- Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Nowa wersja produkcyjna. Kilka fajnych bajerów dodaliśmy. Kilka rzeczy zoptymalizowaliśmy. Dziękujemy za przesłane sugestie.

 • Konta – dodaliśmy wydruk rozliczenia.
 • Poprawa danych w bazie dla operacji podzielonych.
 • Okno Konta – lista operacji:
  • poprawa liczenia „Saldo po operacji”,
  • dodano do menu na prawy klawisz opcje do łączenia operacji (nowa wersja funkcji podziel).
 • Zmiana mechanizmu filtrowania w LookUp.
 • Zmiana domyślnego okresu dla listy operacji w oknie Konta – z bieżący miesiąc na bieżący rok.
 • Import z banku – poprawione rozpoznawanie, czy operacja jest już zaimportowana (pojawiał się błąd dla operacji podzielonych).
 • Raporty:
  • dodane pole „Status wykonania”,
  • poprawiony raport dla znaczników (wykryliście problem z filtrowaniem po polu „Plan”),
  • zmieniony format pól z ilością operacji.
 • Zaimplementowaliśmy DevExpress 20.1.6.
Scroll to Top