BIK- co to takiego? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

BIK- co to takiego?

Historia kredytowa, scoring BIK to pojęci,a o których słyszał każdy. Co się jednak dokładnie pod nimi kryje? Postaramy się pokrótce wyjaśnić.

Bank, podejmując decyzję o przyznaniu kredytu, bierze pod uwagę naszą zdolność kredytową . Jest to ocena możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania, wraz z odsetkami, w terminie zawartym w umowie. Analiza zdolności kredytowej odbywa się w dwutorowo. Po pierwsze bank ocenia naszą sytuację finansową (uzyskiwane

f4fdochody, miesięczne koszty utrzymania, obecne zadłużenie), po drugie weryfikuje naszą wiarygodność jako dłużnika, kalkulując, jakie jest ryzyko pożyczenia nam pieniędzy. Aby dowiedzieć się, czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i czy sumienne spłacaliśmy te zaciągnięte wcześniej, bank pobiera raport w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

BIK został utworzony w 1997 roku przez Związek Banków Polskich. Jego zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji o klientach banków. Warto tutaj dodać, że tylko te instytucje finansowe, które przekazują dane do BIK mogą korzystać z danych tam zgromadzonych.

Czym jest ocena punktowa (scoring)?

Do obliczenia oceny punktowej stosowana jest formuła matematyczna, która określa wiarygodność kredytobiorcy. W głównej mierze ma na nią wpływ nasza historia kredytowa, a w szczególności:

• terminowość spłacania rat – jeśli wszystko regulujemy w terminie, podnosi to naszą ocenę,
• korzystanie z kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych – jako bardziej ryzykowne oceniane jest maksymalne wykorzystywanie limitów na kartach kredytowych i częste branie kredytów konsumpcyjnych,
• wnioski o kredyt – wnioski o ten sam rodzaj kredytu składane w krótkim czasie (ok. dwóch tygodni) traktowane są jako jedno zapytanie kredytowe,
• długość historii kredytowej – im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym mniejsze ryzyko dla banku.

Jak długo BIK udostępnia dane?

Jeśli nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, zobowiązanie spłacone w terminie, staje się niewidoczne w naszej historii kredytowej. W przypadku nie regulowania zobowiązań, lub opóźnień powyżej 60 dni (po 30 dniach od poinformowania przez bank o zamiarze przetwarzania danych bez zgody) BIK może przetwarzać nasze dane (bez naszej zgody) przez 5 lat.

Scroll to Top