Oszczędzanie na emeryturę – fundusz IKE i IKZE - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

Oszczędzanie na emeryturę – fundusz IKE i IKZE

Indywidualne oszczędzanie na emeryturę to sposób na zapewnienie sobie stabilności finansowej w momencie zakończenia pracy zawodowej – jak się za to zabrać?

oszczedzanie na emeryturePisaliśmy już o tym, że każdy z nas indywidualnie powinien zadbać o swoją emeryturę. Według wszelkich szacunków ekonomistów kwoty emerytur, które będziemy otrzymywać z ZUS będą tak niskie, że na pewno nie wystarczą na zapewnienie nam poziomu życia porównywalnego z tym przed emeryturą. Zatem jeśli nie chcemy, żeby przejście w stan zawodowego spoczynku było dla nas szokiem, musimy dużo wcześniej pomyśleć o sposobach gromadzenia oszczędności na emeryturę i jak najszybciej zacząć je realizować. Mogą w tym pomóc fundusze IKE I IKZE.

IKE i IKZE – co to takiego?

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne i IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dwa różniące się mimo podobnych nazw sposoby na powiększenie swojego kapitału przeznaczonego na emeryturę. Są dobrowolnym i atrakcyjnym sposobem inwestowania funduszy i pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych, chociaż w przypadku każdego z kont działa to inaczej.

student

IKE i IKZE – cechy wspólne

– Obydwa konta oferują duży wybór instytucji finansowych, które zajmują się obsługą tych rachunków oraz dowolność w ustalaniu wysokości i terminów wpłat;

– Zarówno jeden, jak i drugi fundusz może być adresowany nawet do szesnastolatków, jeśli rozpoczęły już swoje życie zawodowe;

– IKE i IKZE oferuje możliwość zmiany instytucji prowadzącej nasze konta w dowolnym momencie. Natomiast niedopuszczalne jest przenoszenie naszych funduszy pomiędzy IK i IKZE;

– Fundusze zebrane na kontach IKE i IKZE mogą zostać uznane za wkład własny w przypadku zaciągania kredytu i nie wiąże się to z koniecznością likwidacji konta, gdyż bank dokonuje jedynie czasowego zastawu wymaganej kwoty;

– Pieniądze gromadzone w IKE i IKZE mogą być dziedziczone;

– Można mieć tylko jedno konto danego rodzaju; czyli jedno IKE i jedno IKZE.

IKE – podstawowe cechy

– Wysokość limitu wpłat to 3 – krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku. W 2021 roku jest to maksymalnie 15 777 złotych;

– Nie możemy wpłat odpisać od podatku dochodowego, nie zapłacimy natomiast tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych (19%), jeśli pieniądze wypłacimy dopiero w wieku 60 lub 55 lat (wcześniejsza emerytura)

– Fundusze z IKE możemy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych wypłacić po ukończeniu 60 lat albo, jeśli nabiliśmy prawo do wcześniej emerytury, po ukończeniu 55 lat. Wypłata w rekomendowanym przez ustawodawcę terminie sprawi, że nie zapłacimy żadnego podatku, a kwota będzie powiększona o wypracowane (oby jak najwyższe) zyski;
– Oczywiście, jeśli chcemy lub musimy, te środki bądź ich część wypłacić wcześniej, możemy to zrobić, ale zapłacimy podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%;

– I jeszcze jedno zastrzeżenie. Zwolnienie od tzw. podatku Belki przysługuje tylko tym, którzy dokonali wpłat na konto co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych w okresie posiadania rachunku lub tym, którzy ponad połowy wartości wpłat dokonali co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków. Ma to być zapewne rodzaj motywacji do systematycznego oszczędzania.

poznaj aplikacje IKZE – podstawowe cechy

– Wysokość limitu wpłat na koncie IKZE to 1,2 – krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku kalendarzowym. W 2021 roku to 6310,80 złotych i 9466,20 złotych w przypadku osób samozatrudnionych;

– Gdy posiadamy konto IKZE, możemy osiągnąć korzyści podatkowe niemal od razu, gdyż równowartość wpłat w danym roku podatkowym możemy odpisać od dochodu, co oznacza zmniejszenie należnego podatku. Konkretna kwota zależy oczywiście od tego, jaki procent od dochodu jesteśmy obowiązani odprowadzać do skarbu państwa;

– Wypłacenie środków z konta IKZE (bez konsekwencji finansowych)może nastąpić najwcześniej w chwili ukończenia przez nas 65 lat;

– Posiadacze konta IKZE, wypłacając fundusze z konta po osiągnięciu wieku wymaganego przez ustawodawcę, zapłacą zryczałtowany podatek w wysokości 10% (ten podatek zapłacą również spadkobiercy), ale nie zapłacą podatku Belki;

– Jeśli chcielibyśmy pieniądze wypłacić przed ukończeniem 65 lat, to wypłaconą kwotę będziemy musieli potraktować jako przychód i zapłacić od niej stosowny podatek dochodowy;

– I jeszcze jeden kruczek. W przeciwieństwie do środków zgromadzonych w IKE tych z IKZE nie możemy wypłacić częściowo przed 65 urodzinami. Możemy jedynie wypłacić wszystko i zlikwidować konto.

Powyższe zestawienie cech wspólnych, wad i zalet obydwu kont może pomóc w decydowaniu o wyborze któregoś z kont (albo obydwu, bo to również dostępna opcja). Oczywiście zakładając, że decyzja fundamentalna, czyli rozpoczęcie projektu oszczędzania na emeryturę została już podjęta. Realizację takiego projektu można rozpocząć w każdej chwili, naturalnie im wcześniej, tym lepiej, ale tak naprawdę żaden moment nie jest zły, a najważniejsza jest konsekwencja i systematyczność 🙂 Aby nasze fundusze emerytalne nie stanowiły dodatkowego obciążenia w, i tak już skomplikowanym, zarządzaniu osobistymi finansami, warto skorzystać z darmowej aplikacji do kontrolowania domowego budżetu – fin4family. Pomoże ona skutecznie zorganizować nasz emerytalny projekt.

Scroll to Top