6 różnic pomiędzy kredytem i pożyczką - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

6 różnic pomiędzy kredytem i pożyczką

Mimo, że w potocznym języku termin kredyt i pożyczka używane są jako synonimy, to mają zupełnie inną podstawę prawną i są miedzy nimi znaczące różnice. Warto je znać, by móc je przeanalizować i wybrać produkt odpowiedni dla swojej sytuacji.

Podstawowe różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

f4f1. Kredyt udzielany jest na podstawie prawa bankowego, tylko i wyłącznie przez instytucje finansowe. Podstawą regulującą udzielanie pożyczek jest kodeks cywilny. Innymi słowy pożyczki może udzielić nam osoba fizyczna, przedsiębiorca czy bank, kredytu wyłącznie instytucje bankowe (banki i SKOKi), które znajdują się pod nadzorem KNF.

2. Przedmiotem umowy kredytowej mogą być wyłącznie pieniądze, natomiast przedmiotem pożyczki mogą być również rzeczy określone co do gatunku.

3. Umowa kredytu jest zawsze odpłatna. Standardowe opłaty to prowizja za udzielenie kredytu, odsetki kredytowe, opłaty za ustanowienie zabezpieczeń spłaty.

4. W większości przypadków kredytów bankowych określony jest cel na jaki pieniądze zostały przyznane, co więcej bank ma prawo żądać od nas zwrotu całej kwoty zobowiązania w przypadku wydania ich niezgodnie z umową. W przypadku pożyczki, pieniądze stają się własnością pożyczkobiorcy i może on wydać je na dowolny cel.

5. Pożyczka najczęściej spłacana jest jednorazowo na koniec okresu kredytowania, natomiast kredyt spłacany jest w ratach.

6. Dla zachowania ważności, umowa kredytowa musi być zawarta w formie pisemnej, w odróżnieniu do tego nie wszystkie umowy pożyczki, muszą spełniać ten warunek. Do 1000zł umowy pożyczki można zawierać ustnie.

Scroll to Top