7 pytań odnośnie Białej Listy. - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

7 pytań odnośnie Białej Listy.

Od 1 września 2019 roku mamy możliwość zweryfikować naszych kontrahentów dzięki wykazowi informacji o podatnikach VAT zwanego inaczej białą listą podatników VAT. Jest to ogólnodostępny, darmowy wykaz określonych informacji o podatnikach, przydatnych do sprawdzania wiarygodności kontrahentów.

Biała lista prowadzona jest w formie elektronicznej przez szefa KAS i została udostępniona do wglądu dla każdej osoby zainteresowanej.

Dzięki białej liście możesz sprawdzić:

czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
poznanie podstawy prawnej decyzji o wykreśleniu czy odmowie rejestracji
weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta

Od 1 stycznia 2020 weszły w życie nowe przepisy dotyczące numery rachunków rozliczeniowych dla działalności gospodarczej.

f4fNa jaki moment należy sprawdzić rachunek kontrahenta?

Żeby zabezpieczyć prawo do odliczenia VAT- u i możliwość zaliczenia do kupna, rachunek kontrahenta należy zweryfikować białą listą na dzień zlecenia przelewu.

Zapłaciłem fakturę na rachunek spoza listy co mi grozi?

– nie będziesz mógł zaliczyć wpłaconej kwoty do kosztów uzyskania przychodu

– będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem w wypadku niezapłacenia przez niego należnego VAT-u

Czy powinienem weryfikować tylko płatności powyżej 15 tyś. ?

Sankcje będą miały zastosowanie w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15 tyś, jednak aby zwiększyć pewność, że organy podatkowe nie zakwestionują możliwości odliczenia podatku VAT należy weryfikować również płatności poniżej 15 tyś.

Czy w przypadku kilku płatności (każda poniżej 15 tyś.)na rzecz jednego kontrahenta, trzeba bardziej weryfikować dane z białą listą?

Jednorazowość transakcji nie odnosi się do liczby płatności a raczej do jednego stosunku umownego pomiędzy kontrahentami.

Jak uniknąć sankcji?

Aby uniknąć sankcji za dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w bazie, należy zgłosić tą zapłatę do urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu wystawiającego fakturę w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury.

Jak dokumentować weryfikację rachunków bankowych?

Po weryfikacji kontrahenta, podatnik powinien otrzymać klucz elektroniczny, który potwierdza wykonanie zapytania. Powinien on zachować ten identyfikator w wersji elektronicznej lub wydruku papierowego.

Czy rachunki prywatne używane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będą publikowane w wykazie?

Jeśli do działalności wykorzystywany jest ROR to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

Scroll to Top