Jak korzystać z otwartej bankowości? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Blog

Jak korzystać z otwartej bankowości?

Zgodnie z dyrektywą PDS2 banki muszą zapewnić dostęp do rachunków swoich klientów innym bankom czy serwisom płatniczym określanym jako TPP (ang. Third Party Providers). Dyrektywa PSD2 określa też, jakie rodzaje usług będą mogli świadczyć zewnętrzni usługodawcy (czyli TPP, ang. Third Party Providers). Są to:

ASI (ang. Account Information Service)
Umożliwia zewnętrznym podmiotom dostęp do informacji o naszych rachunkach. Na tej podstawie będziemy mieć wkrótce możliwość dostępu do wszystkich naszych rachunków z jednego miejsca.

f4fPIS (ang. Payment Initiation Service)
Pozwoli na realizację płatności z Twojego rachunku bankowego. Na Twój wniosek zewnętrzny dostawca usług (TPP) będzie mógł wykonać zlecenie przelewu w określonej kwocie do określonego odbiorcy.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds)
Umożliwi zewnętrznemu dostawcy usług (czyli TPP) sprawdzenie, czy na rachunku bankowym masz wystarczającą kwotę niezbędną do wykonania danej płatności kartą

O czym warto pamiętać?

Zawsze w celu wykonania danej usługi (AIS, PIS lub CAF) zewnętrzny dostawca usług (TPP) poprosi Cię o wyrażenie na nią zgody. Jeśli nie zgadzasz się na świadczenie usług przez TPP, możesz jej nie wyrazić.

Każdorazowo przed wyrażeniem zgody na określoną usługę świadczoną przez TPP sprawdź, czy dany podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wykaz wszystkich takich podmiotów będzie opublikowany na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Nie podawaj swoich danych dostępowych i autoryzacyjnych osobom trzecim. Certyfikowani dostawcy usług (TTP) nie będą wymagali do Ciebie żadnych poufnych danych. Instytucje te będą korzystać ze specjalnego kanału dostępowego.

Tylko Ty decydujesz o tym, kto i w jakim stopniu korzysta z Twoich danych. Zawsze też możesz odwołać wcześniej wydane zgody.

Scroll to Top