Kategoria - jak dodać? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak  używać wersji mobilnej?

Kategoria – jak dodać?

Menu Mobi menu znak → Więcej → zakładka Kategorie → Dodaj → Kategoria
Wpisz nazwę, wybierz Typ kategorii i kolor a następnie zapiszZnak zapisz

Wszystkie elementy słowników (kategorie, podkategorie, konta, znaczniki) można dodawać również w trakcie wpisywania wydatku w zakładce Operacje.

Jak  używać wersji mobilnej?

Kategoria – jak dodać?

Menu Mobi menu znak → Więcej → zakładka Kategorie → Dodaj → Kategoria
Wpisz nazwę, wybierz Typ kategorii i kolor a następnie zapiszZnak zapisz

Wszystkie elementy słowników (kategorie, podkategorie, konta, znaczniki) można dodawać również w trakcie wpisywania wydatku w zakładce Operacje.

Scroll to Top