Konto - jak dodać? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak  używać wersji mobilnej?

Konto – jak dodać?

Z menu aplikacjiMobi menu znakwybieramy Konta i naciskamy Dodaj konto.
Uzupełniamy poszczególne pola i zatwierdzamyZnak zapisz.
Scroll to Top