Budżet - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Budżet

Aplikacja F4F logo mini daje nam możliwość zaplanowania budżetu na poszczególne miesiące – wybierz oszczędzanie 1 z bocznego menu.
Funkcja „Oszczędzanie i budżetowanie” składa sie z trzech modułów.
Możemy zaplanować przychody i wydatki dla poszczególnych kategorii lub bardziej szczegółowo dla podkategorii oraz kwoty, jakie chcemy zaoszczędzić na jakiś cel (np. wakacje, remont, samochód itp.). Wcześniej zaplanowne i zrealizowane operacje zostaną automatycznie zaczytane do budżetu – kolumna „Zaplanowane”, a wcześniej wykonane – kolumna „Zrealizowane”.
Na bieżąco możemy też śledzić realizaję naszego budżetu.

Budżet można zaplanować na trzy sposoby:
– wpisując kwoty w poszczególnych polach,
– wykorzystując budżet z poprzednich miesięcy,
– na bazie wydatków/przychodów z poprzedniego mieisąca.
Wybieramy i określamy sposób w jaki chcemy go wypełnić.

Jeśli tak wypełniony budżet nam nie odpowiada, możemy zmienić poszczególne kwoty lub wyczyścić go w całości, wybierając z górnego menu budżet wyczyść i zaplanować jeszcze raz.
Jeśli wydatki w danej kategorii przekroczą zaplanowany budżet, pole zmieni kolor na pomarańczowy

Bardziej szczegółowe informacje będą widoczne w module „Realizacja”.

Więcej w tej kategorii:    « Planowanie      Realizacja budżetu »

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Budżet

Aplikacja F4F logo mini daje nam możliwość zaplanowania budżetu na poszczególne miesiące – wybierz oszczędzanie 1 z bocznego menu.
Funkcja „Oszczędzanie i budżetowanie” składa sie z trzech modułów.
Możemy zaplanować przychody i wydatki dla poszczególnych kategorii lub bardziej szczegółowo dla podkategorii oraz kwoty, jakie chcemy zaoszczędzić na jakiś cel (np. wakacje, remont, samochód itp.). Wcześniej zaplanowne i zrealizowane operacje zostaną automatycznie zaczytane do budżetu – kolumna „Zaplanowane”, a wcześniej wykonane – kolumna „Zrealizowane”.
Na bieżąco możemy też śledzić realizaję naszego budżetu.

Budżet można zaplanować na trzy sposoby:
– wpisując kwoty w poszczególnych polach,
– wykorzystując budżet z poprzednich miesięcy,
– na bazie wydatków/przychodów z poprzedniego mieisąca.
Wybieramy i określamy sposób w jaki chcemy go wypełnić.

Jeśli tak wypełniony budżet nam nie odpowiada, możemy zmienić poszczególne kwoty lub wyczyścić go w całości, wybierając z górnego menu budżet wyczyść i zaplanować jeszcze raz.
Jeśli wydatki w danej kategorii przekroczą zaplanowany budżet, pole zmieni kolor na pomarańczowy

Bardziej szczegółowe informacje będą widoczne w module „Realizacja”.

Więcej w tej kategorii:    « Planowanie      Realizacja budżetu »

Scroll to Top