Jak dodać kontrahenta? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać kontrahenta

Aby dodać kontrahenta należy wybrać z bocznego menu opcję Ustawienia – Kontrahenci

Widok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli) – wybieramy znak znak dodaj i wpisujemy nazwę nowej Grupy kontrahentów. Zapisujemy wprowadzone dane znakiem znak zapisz, jeśli jednak rezygnujemy z dalszego uzupełniania (ponieważ np. musimy coś jeszcze sprawdzić) używamy znaku znak anuluj

Np.:

Widok Formularz (górne menu) – postępujemy tak samo jak przy Tabeli.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać kontrahenta

Aby dodać kontrahenta należy wybrać z bocznego menu opcję Ustawienia – Kontrahenci

tabelaWidok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli) – wybieramy znak znak dodaj i wpisujemy nazwę nowej Grupy kontrahentów. Zapisujemy wprowadzone dane znakiem znak zapisz, jeśli jednak rezygnujemy z dalszego uzupełniania (ponieważ np. musimy coś jeszcze sprawdzić) używamy znaku znak anuluj

Np.:

formularzWidok Formularz (górne menu) – postępujemy tak samo jak przy Tabeli.
Scroll to Top