Menu aplikacji - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Menu aplikacji

Menu Aplikacji otwieramy po naciśnięciu ikonki znak menu aplikacji w lewym górnym rogu ekranu.

Bazy danych – z tego miejsca wykonujemy różne operacje na bazach danych (tworzenie, kopiowane, usuwanie itd.). Tutaj możemy też zmienić hasło oraz przejść jeszcze raz przez Kreator w celu np. uzupełnienia danych.

Parametry– tutaj decydujemy jakie dane będą widoczne na ekranie.

Wybieramy ustawienia ogólne:

Interfejs – decydujemy jak ma wyglądać i jakie dane pokazywać „formularz, karta” przychodu/wydatku:

Wybieramy i podpinamy znaczniki, które pozwolą nam na jeszcze bardziej precyzyjne zestawienia wydatków:

Pomoc– informacje ułatwiające korzystanie z Aplikacji.
Opinia – z tego miejsca możemy wysyłać wszelkie opinie, uwagi, sugestie dotyczące aplikacji oraz zgłaszać błędy (jeśli takie się zdarzą).

Dzięki uwagom i sugestiom użytkowników twórca programu może go dopasować do ich potrzeb i oczekiwań.

Jak używać wersji desktopowej?

Menu aplikacji

Menu Aplikacji otwieramy po naciśnięciu ikonki znak menu aplikacji w lewym górnym rogu ekranu.

Bazy danych – z tego miejsca wykonujemy różne operacje na bazach danych (tworzenie, kopiowane, usuwanie itd.). Tutaj możemy też zmienić hasło oraz przejść jeszcze raz przez Kreator w celu np. uzupełnienia danych.

Parametry– tutaj decydujemy jakie dane będą widoczne na ekranie.

Wybieramy ustawienia ogólne:

Interfejs – decydujemy jak ma wyglądać i jakie dane pokazywać „formularz, karta” przychodu/wydatku:

Wybieramy i podpinamy znaczniki, które pozwolą nam na jeszcze bardziej precyzyjne zestawienia wydatków:

Pomoc– informacje ułatwiające korzystanie z Aplikacji.
Opinia – z tego miejsca możemy wysyłać wszelkie opinie, uwagi, sugestie dotyczące aplikacji oraz zgłaszać błędy (jeśli takie się zdarzą).

Dzięki uwagom i sugestiom użytkowników twórca programu może go dopasować do ich potrzeb i oczekiwań.

Wybierz temat
Scroll to Top