Projekt - co to jest? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Projekt – co to jest?

Wszyscy na co dzień mamy do czynienia z projektami, jeśli nawet nie w życiu zawodowym, to na pewno prywatnym. Co prawda nie wszystkie przedsięwzięcia, które realizujemy można nazwać projektami, ale z pewnością są nimi te, które obejmują szereg niepowtarzalnych działań, mających ściśle określony cel i które można zamknąć w jakimś (nawet bardzo szacunkowym) przedziale czasowym.
Zatem projektami będą zbiory zadań związanych z naszym życiem zawodowym i prywatnym jednocześnie, czyli np. studia podyplomowe, w przypadku których możemy określić czas trwania, zasoby pieniężne niezbędne do sfinansowania przedsięwzięcia i które niewątpliwie są przedsięwzięciem niepowtarzalnym.
Projektem będzie również budowa czy remont domu, będących zbiorem bardzo złożonych działań, w których oszacowanie czasu, zasobów finansowych i ludzkich potrzebnych do realizacji, bardzo ułatwi nam życie i pozwoli zapanować nad chaosem.
Projektem będzie praca, która wykonujemy w ramach działalności zawodowej, np. jeśli ktoś jest tłumaczem, projektem będzie przetłumaczenie książki.
Ale projektami będą także przedsięwzięcia związane z naszymi marzeniami, czyli np. wyprawa życia – roczna podróż dookoła świata.
To oczywiście tylko kilka przykładów, od Ciebie zależy, które przedsięwzięcia uznasz za na tyle ważne, że ich uporządkowanie i rozpisanie w formie projektu będzie celowe, da Ci większą kontrolę nad realizacją i zwiększy szanse powodzenia.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Projekt – co to jest?

Wszyscy na co dzień mamy do czynienia z projektami, jeśli nawet nie w życiu zawodowym, to na pewno prywatnym. Co prawda nie wszystkie przedsięwzięcia, które realizujemy można nazwać projektami, ale z pewnością są nimi te, które obejmują szereg niepowtarzalnych działań, mających ściśle określony cel i które można zamknąć w jakimś (nawet bardzo szacunkowym) przedziale czasowym.
Zatem projektami będą zbiory zadań związanych z naszym życiem zawodowym i prywatnym jednocześnie, czyli np. studia podyplomowe, w przypadku których możemy określić czas trwania, zasoby pieniężne niezbędne do sfinansowania przedsięwzięcia i które niewątpliwie są przedsięwzięciem niepowtarzalnym.
Projektem będzie również budowa czy remont domu, będących zbiorem bardzo złożonych działań, w których oszacowanie czasu, zasobów finansowych i ludzkich potrzebnych do realizacji, bardzo ułatwi nam życie i pozwoli zapanować nad chaosem.
Projektem będzie praca, która wykonujemy w ramach działalności zawodowej, np. jeśli ktoś jest tłumaczem, projektem będzie przetłumaczenie książki.
Ale projektami będą także przedsięwzięcia związane z naszymi marzeniami, czyli np. wyprawa życia – roczna podróż dookoła świata.
To oczywiście tylko kilka przykładów, od Ciebie zależy, które przedsięwzięcia uznasz za na tyle ważne, że ich uporządkowanie i rozpisanie w formie projektu będzie celowe, da Ci większą kontrolę nad realizacją i zwiększy szanse powodzenia.

Scroll to Top