Wydatki - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak stworzyć raport „Wydatki”

Oprócz już zdefiniowanych raportów, które otrzymujemy wraz z programem, możemy tworzyć swoje własne, uwzględniając szczególnie nas interesujące parametry.
Raport wydatków tworzymy wybierając z bocznego menu opcję Raporty – Wydatki

Otwiera się lista, z której wybieramy potrzebny nam raport. Wybranie opcji Czas – oznacza, że dostaniemy informację o wydatkach na przestrzeni jakiegoś (dowolnie wybranego) czasu.

Opcja Czas-Kategorie – oznacza, że utworzy się nam raport pokazujący nasze wydatki w określonym czasie, ale z podziałem na kategorie.

Większość możliwych scenariuszy raportów zostały wcześniej zdefiniowane i są dostępna dla każdego użytkownika, ale lista tych raportów nie jest zamknięta. Każdy może samodzielnie modyfikować tę listę, dodawać do niej własne konfiguracje, modyfikować istniejące raporty albo usuwać je.

Aby stworzyć własny wzór raportu w górnym menu używamy ikonki Lista danych znak lista danych

Po prawej stronie ekranu otworzy się lista możliwych informacji, które można wykorzystać w naszym raporcie (można ją rozciągnąć, aby była widoczna w całości). Wystarczy „złapać myszką” to co nas interesuje i przenieść do okna z raportem. W taki sam sposób usuwamy niepotrzebne dane – łapiemy myszką i przesuwamy w stronę otworzonej Listy danych (okno z Listą danych musi być otworzone).

Gdy utworzymy już nasz raport należy go zapisać. Jest to istotne, ponieważ niezapisany raport zniknie po zamknięciu okna. W tym celu z górnego menu wybieramy opcję Zapisz zapisz znaczek

Jeżeli po zapisaniu Raportu wprowadzamy jeszcze wydatki, należy go odświeżyć znak odswiez dane, aby mieć bieżące dane.

Zamknięcie okna z Raportem i ponowne otworzenie również spowoduje uaktualnienie danych.
Wszystkie raporty tworzymy w ten sam sposób.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak stworzyć raport „Wydatki”

Oprócz już zdefiniowanych raportów, które otrzymujemy wraz z programem, możemy tworzyć swoje własne, uwzględniając szczególnie nas interesujące parametry.
Raport wydatków tworzymy wybierając z bocznego menu opcję Raporty – Wydatki

Otwiera się lista, z której wybieramy potrzebny nam raport. Wybranie opcji Czas – oznacza, że dostaniemy informację o wydatkach na przestrzeni jakiegoś (dowolnie wybranego) czasu.

Opcja Czas-Kategorie – oznacza, że utworzy się nam raport pokazujący nasze wydatki w określonym czasie, ale z podziałem na kategorie.

Większość możliwych scenariuszy raportów zostały wcześniej zdefiniowane i są dostępna dla każdego użytkownika, ale lista tych raportów nie jest zamknięta. Każdy może samodzielnie modyfikować tę listę, dodawać do niej własne konfiguracje, modyfikować istniejące raporty albo usuwać je.

Aby stworzyć własny wzór raportu w górnym menu używamy ikonki Lista danych znak lista danych

Po prawej stronie ekranu otworzy się lista możliwych informacji, które można wykorzystać w naszym raporcie (można ją rozciągnąć, aby była widoczna w całości). Wystarczy „złapać myszką” to co nas interesuje i przenieść do okna z raportem. W taki sam sposób usuwamy niepotrzebne dane – łapiemy myszką i przesuwamy w stronę otworzonej Listy danych (okno z Listą danych musi być otworzone).

Gdy utworzymy już nasz raport należy go zapisać. Jest to istotne, ponieważ niezapisany raport zniknie po zamknięciu okna. W tym celu z górnego menu wybieramy opcję Zapisz zapisz znaczek

Jeżeli po zapisaniu Raportu wprowadzamy jeszcze wydatki, należy go odświeżyć znak odswiez dane, aby mieć bieżące dane.

Zamknięcie okna z Raportem i ponowne otworzenie również spowoduje uaktualnienie danych.
Wszystkie raporty tworzymy w ten sam sposób.

Scroll to Top