Realizacja budżetu - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Realizacja budżetu

W module „Realizacja” możemy zobaczyć bardzo szczegółowe dane dotyczące realizacji naszego bużetu.

Ustawienie kursora na konkretnym polu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o realizacji budżetu dla każdej z kategorii.
Kolor czerwony oznacza, że budżet został przekroczony.
Wykres z lewej strony pokazuje udział procentowy wydatków w poszczególnych kateoriach w stosunku do całości wydatków.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Realizacja budżetu

W module „Realizacja” możemy zobaczyć bardzo szczegółowe dane dotyczące realizacji naszego bużetu.

Ustawienie kursora na konkretnym polu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o realizacji budżetu dla każdej z kategorii.
Kolor czerwony oznacza, że budżet został przekroczony.
Wykres z lewej strony pokazuje udział procentowy wydatków w poszczególnych kateoriach w stosunku do całości wydatków.

Scroll to Top