Wydarzenie cykliczne - jak dodać? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Wydarzenie cykliczne – jak dodać?

Aby usprawnić pracę z programem Fin4Family, możemy na początku naszej drogi wykorzystać funkcję Planowanie, dzieki której zaplanujemy stałe (cykliczne) wydatki i inne wydarzenia na kolejne miesiące bez potrzeby wpisywania ich za każdym razem. Takie wydarzenia (wydatki, przychody, przypomnienia) automatycznie pojawią się w kalendarzu. Wystarczy zatem otworzyć kalendarz i mamy na bieżąco informacje o tym, co nas czeka w kolejnych dniach czy miesiącach. Dwuklik na takim wydarzeniu przenosi nas bezpośrednio do okna Wydatek/Przychód lub do okna Planowanie w przypadku przypomnienia.
Z bocznego menu wybieramyznak planowanie, otwiera się okno Planowanie, wybieramy znak dodaj 1 i wpisujemy dane.
Po wybraniu pola Cykl uzupełniamy poszczególne pola właściwymi danymi.

Przykładowy wydatek cykliczny:

Gdy przyjdzie czas na zrealizownie tego wydatku zmieniamy status na „Wykonane”. Można to zrobić z pozycji Planowanie lub bezpośrednio z okna „Wydatek”.

Operacja planowana nie będzie standardowo widoczna po otworzeniu okna Wydatki/Przychody. Aby zobaczyć wszystkie Wydatki/Przychody, należy u dołu ekranu odznaczyć Plan (zaznaczony kwadracik oznacza, że w tabeli wydatków czy przychodów widoczne są tylko wykonane operacje).

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Wydarzenie cykliczne – jak dodać?

Aby usprawnić pracę z programem Fin4Family, możemy na początku naszej drogi wykorzystać funkcję Planowanie, dzieki której zaplanujemy stałe (cykliczne) wydatki i inne wydarzenia na kolejne miesiące bez potrzeby wpisywania ich za każdym razem. Takie wydarzenia (wydatki, przychody, przypomnienia) automatycznie pojawią się w kalendarzu. Wystarczy zatem otworzyć kalendarz i mamy na bieżąco informacje o tym, co nas czeka w kolejnych dniach czy miesiącach. Dwuklik na takim wydarzeniu przenosi nas bezpośrednio do okna Wydatek/Przychód lub do okna Planowanie w przypadku przypomnienia.
Z bocznego menu wybieramyznak planowanie, otwiera się okno Planowanie, wybieramy znak dodaj 1 i wpisujemy dane.
Po wybraniu pola Cykl uzupełniamy poszczególne pola właściwymi danymi.

Przykładowy wydatek cykliczny:

Gdy przyjdzie czas na zrealizownie tego wydatku zmieniamy status na „Wykonane”. Można to zrobić z pozycji Planowanie lub bezpośrednio z okna „Wydatek”.

Operacja planowana nie będzie standardowo widoczna po otworzeniu okna Wydatki/Przychody. Aby zobaczyć wszystkie Wydatki/Przychody, należy u dołu ekranu odznaczyć Plan (zaznaczony kwadracik oznacza, że w tabeli wydatków czy przychodów widoczne są tylko wykonane operacje).

Scroll to Top