Raporty - Konfiguracja - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Lista raportów – co to jest?

Okienko Lista raportów, które otwiera się po naciśnięciu przycisku Ustawienia z bocznego menu i wybraniu Raportów z rozwijanej listy, zawiera wszystkie zdefiniowane już raporty (systemowe i stworzone przez nas).
Z tej pozycji możemy wybrać interesujący nas raport bądź usunąć zbędny, możemy skopiować istniejący raport, nadać mu nową nazwę i na jego bazie stworzyć własny.
Używając przycisku Resetuj możemy przywrócić ustawienia początkowe w raporcie, w którym wprowadziliśmy zmiany, po naciśnięciu przycisku Przywróć usunięte raporty systemowe znowu pojawiają się te raporty systemowe, które wcześniej usunęliśmy.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Lista raportów – co to jest?

Okienko Lista raportów, które otwiera się po naciśnięciu przycisku Ustawienia z bocznego menu i wybraniu Raportów z rozwijanej listy, zawiera wszystkie zdefiniowane już raporty (systemowe i stworzone przez nas).
Z tej pozycji możemy wybrać interesujący nas raport bądź usunąć zbędny, możemy skopiować istniejący raport, nadać mu nową nazwę i na jego bazie stworzyć własny.
Używając przycisku Resetuj możemy przywrócić ustawienia początkowe w raporcie, w którym wprowadziliśmy zmiany, po naciśnięciu przycisku Przywróć usunięte raporty systemowe znowu pojawiają się te raporty systemowe, które wcześniej usunęliśmy.

Scroll to Top