Podgląd operacji na koncie - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Przegląd operacji na koncie

Z bocznego menu wybieramy pozycję Konta.

Kreator pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji oraz dla każdej nowej bazy danych.
Kreator można też uruchomić z okna Bazy danych, w dowolnym momencie pracy z programem.

Ustawiamy widok Tabela.

Pojawi się lista z informacjami ogólnymi dotyczącymi każdego z kont. Aby sprawdzić, jakie operacje były wykonane na konkretnym koncie, musimy wybrać interesującą nas pozycję z listy (np. poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiedni wiersz). Wybrany przez nas wiersz powinien podświetlić się na niebiesko.

W tym przypadku zaznaczyliśmy konto „Rozliczenia” o nazwie „portfel rodzina”(podświetlone na niebiesko). Następnie zmieniamy widok na Formularz.

Widzimy operacje jakich dokonaliśmy na koncie „Rozliczenia” o nazwie „portfel rodzina”. Kolor pomarańczowy to wydatki, kolor zielony to przychody, kolorem niebieskim zaznaczony jest wiersz aktywny (wybrany wiersz, na którym w danym momencie można dokonać edycji).

Możemy również wyświetlić na ekranie jednocześnie Tabęlę i Formularz – nie będziemy musieli wówczas przełączać co chwilę widoku.

– klikajac na okienko Pozycja formularza, możemy ustawić formularz i tabelę w dowolnej pozycji na ekranie – tak jak jest nam wygodniej pracować

Np. Formularz w górnej części ekranu a Tabela w dolnej :

lub obok siebie :

Przeciągajac muszką linię boczną okienka czy kolumny można regulować ich wielkość.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Przegląd operacji na koncie

Z bocznego menu wybieramy pozycję Konta.

Kreator pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji oraz dla każdej nowej bazy danych.
Kreator można też uruchomić z okna Bazy danych, w dowolnym momencie pracy z programem.

Ustawiamy widok Tabela.

Pojawi się lista z informacjami ogólnymi dotyczącymi każdego z kont. Aby sprawdzić, jakie operacje były wykonane na konkretnym koncie, musimy wybrać interesującą nas pozycję z listy (np. poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiedni wiersz). Wybrany przez nas wiersz powinien podświetlić się na niebiesko.

W tym przypadku zaznaczyliśmy konto „Rozliczenia” o nazwie „portfel rodzina”(podświetlone na niebiesko). Następnie zmieniamy widok na Formularz.

Widzimy operacje jakich dokonaliśmy na koncie „Rozliczenia” o nazwie „portfel rodzina”. Kolor pomarańczowy to wydatki, kolor zielony to przychody, kolorem niebieskim zaznaczony jest wiersz aktywny (wybrany wiersz, na którym w danym momencie można dokonać edycji).

Możemy również wyświetlić na ekranie jednocześnie Tabęlę i Formularz – nie będziemy musieli wówczas przełączać co chwilę widoku.

Pozycja formularza– klikajac na okienko Pozycja formularza, możemy ustawić formularz i tabelę w dowolnej pozycji na ekranie – tak jak jest nam wygodniej pracować

Np. Formularz w górnej części ekranu a Tabela w dolnej :

lub obok siebie :

Przeciągajac muszką linię boczną okienka czy kolumny można regulować ich wielkość.

Scroll to Top