Kreator - Kontrahent - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Kreator – Kontrahent

Kontrahent to osoba bądź firma (bank, sklep, urząd, pracodawca itd.), z którą łączą nas transakcje finansowe. Kontrahent może być dostawcą lub odbiorcą, bądź jednym i drugim.
Najprościej można powiedzieć, że Dostawca to ten, któremu płacimy za dostarczone nam towary albo usługi, a Odbiorca to ten, który nam płaci za dostarczone mu towary albo usługi.
Na przykład Sklep jest Dostawcą, bo płacimy za zakupy. Pani sprzątająca czy Opiekunka do dziecka również będzie Dostawcą, bo korzystamy z jej usług. Urząd Skarbowy będzie zarówno dostawcą jak i odbiorcą, bo płacimy podatki ale również możemy dostać zwrot nadpłaconego podatku. Podobnie jest w przypadku Banku.
Odbiorcą natomiast będzie nasz pracodawca – od niego otrzymujemy pensję, a dostarczamy usługę czy towar.
Dodawanie kontrahentów w Kreatorze jest bardzo proste – wystarczy wybrać grupę, do której zaliczymy kontrahenta, kliknąć Kreator dodaj symbol i wpisać dane w poszczególne okienka.
Numer rachunku można wpisać, ale nie jest to konieczne.
Taka informacja może być pomocna, gdy mamy kilka rachunków w tym samym banku, w celu identyfikacji.

Więcej w tej kategorii:    « Kreator-Konta     Dostawca »

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Kreator – Kontrahent

Kontrahent to osoba bądź firma (bank, sklep, urząd, pracodawca itd.), z którą łączą nas transakcje finansowe. Kontrahent może być dostawcą lub odbiorcą, bądź jednym i drugim.
Najprościej można powiedzieć, że Dostawca to ten, któremu płacimy za dostarczone nam towary albo usługi, a Odbiorca to ten, który nam płaci za dostarczone mu towary albo usługi.
Na przykład Sklep jest Dostawcą, bo płacimy za zakupy. Pani sprzątająca czy Opiekunka do dziecka również będzie Dostawcą, bo korzystamy z jej usług. Urząd Skarbowy będzie zarówno dostawcą jak i odbiorcą, bo płacimy podatki ale również możemy dostać zwrot nadpłaconego podatku. Podobnie jest w przypadku Banku.
Odbiorcą natomiast będzie nasz pracodawca – od niego otrzymujemy pensję, a dostarczamy usługę czy towar.
Dodawanie kontrahentów w Kreatorze jest bardzo proste – wystarczy wybrać grupę, do której zaliczymy kontrahenta, kliknąć Kreator dodaj symbol i wpisać dane w poszczególne okienka.
Numer rachunku można wpisać, ale nie jest to konieczne.
Taka informacja może być pomocna, gdy mamy kilka rachunków w tym samym banku, w celu identyfikacji.

Więcej w tej kategorii:    « Kreator-Konta     Dostawca »

Scroll to Top