Przychody - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać przychód do aplikacji oszczędnościowej Fin4Family

Nowy przychód dodajemy używając przycisku Nowy Przychód w górnym menu lub Przychody z menu bocznego.

Sposób 1
Używamy przycisku Nowy Przychód znajdującego się w górnym menu, co spowoduje otworzenie się formularza.

Uzupełniamy wszystkie komórki, a potrzebne informacje wpisujemy z klawiatury (program automatycznie wyszukuje według alfabetu) lub wybierając z listy, która wyświetla się po naciśnięciu strzałki ∇. Aby szybciej przenosić się do kolejnych pól, można użyć klawisza ENTER z klawiatury.

Jeśli brakuje potrzebnych danych (np. kontrahenta, konta lub podkategorii) można je uzupełnić używając znaku +. Robiac przychód na konto walutowe możemy wpisać kwotę w złotówkach lub walucie, która zostanie przeliczona na złotówki po kursie, który wybierzemy. Kurs możemy wpisać lub wybrać Średni NBP
Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamy przyciskiem znak zapisz.

Sposób 2
Używamy przycisku Przychody znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z przychodami.

Nowy przychód możemy wprowadzić używając widoku Formularz

Aby dodać nowy przychód należy użyć przycisku znak dodaj

Sposób 3
Używamy przycisku Przychody znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z przychodami.

Nowy przychód możemy wprowadzić używając widoku Tabeli.

Włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli.
Nowy przychód w tabeli dodajemy,tak jak poprzednio, używając znaku znak dodaj
Uzupełniamy wszystkie pola danymi. Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamyprzyciskiem znak zapisz

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać przychód do aplikacji oszczędnościowej Fin4Family

Nowy przychód dodajemy używając przycisku Nowy Przychód w górnym menu lub Przychody z menu bocznego.

Sposób 1
Używamy przycisku Nowy Przychód znajdującego się w górnym menu, co spowoduje otworzenie się formularza.

Uzupełniamy wszystkie komórki, a potrzebne informacje wpisujemy z klawiatury (program automatycznie wyszukuje według alfabetu) lub wybierając z listy, która wyświetla się po naciśnięciu strzałki ∇. Aby szybciej przenosić się do kolejnych pól, można użyć klawisza ENTER z klawiatury.

Jeśli brakuje potrzebnych danych (np. kontrahenta, konta lub podkategorii) można je uzupełnić używając znaku +. Robiac przychód na konto walutowe możemy wpisać kwotę w złotówkach lub walucie, która zostanie przeliczona na złotówki po kursie, który wybierzemy. Kurs możemy wpisać lub wybrać Średni NBP
Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamy przyciskiem znak zapisz.

Sposób 2
Używamy przycisku Przychody znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z przychodami.

Nowy przychód możemy wprowadzić używając widoku Formularz

Aby dodać nowy przychód należy użyć przycisku znak dodaj

Sposób 3
Używamy przycisku Przychody znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z przychodami.

Nowy przychód możemy wprowadzić używając widoku Tabeli.

Włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli.
Nowy przychód w tabeli dodajemy,tak jak poprzednio, używając znaku znak dodaj
Uzupełniamy wszystkie pola danymi. Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamyprzyciskiem znak zapisz

Scroll to Top