Lista baz danych - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Lista baz danych

Dzięki bazom danych możesz, korzystając z jednego programu, stworzyć w zasadzie kilka aplikacji, np. jeśli zaczynasz przygodę z  F4F logo mini, możesz sobie stworzyć dwa warianty: wersja użytkowa (tej będziesz używał do rejestrowania swoich przychodów i wydatków w najprostszej wersji) oraz wersja testowa (tutaj możesz sobie poszaleć). Dla każdego z tych wariantów tworzysz odrębne bazy danych. Być może ze swoim partnerem/partnerką nie macie wspólnego budżetu, wówczas tworzysz odrębne bazy dla każdego z Was, a być może jeszcze jedną wspólną, jeśli jakąś część Waszych dochodów przeznaczacie na wspólne gospodarstwo domowe. Możesz też utworzyć odrębną bazę na jakiś ograniczony czasem projekt, np. budowa domu.
Oczywiście podobny efekt osiągniesz, różnicując swoje wydatki na poziomie kategorii, podkategorii lub kont. Sami decydujemy o tym, co będzie dla nas wygodniejsze.

Przykładowa lista baz danych:

Po prawej stronie listy mamy menu możliwych operacji, które możemy wykonywać na bazach, m.in. zmienić nazwę i dane dotyczące wybranej bazy, zmienić hasło, przejść jeszcze raz kreator czy usunąć ją z tej listy lub całkowicie.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Lista baz danych

Dzięki bazom danych możesz, korzystając z jednego programu, stworzyć w zasadzie kilka aplikacji, np. jeśli zaczynasz przygodę z  F4F logo mini, możesz sobie stworzyć dwa warianty: wersja użytkowa (tej będziesz używał do rejestrowania swoich przychodów i wydatków w najprostszej wersji) oraz wersja testowa (tutaj możesz sobie poszaleć). Dla każdego z tych wariantów tworzysz odrębne bazy danych. Być może ze swoim partnerem/partnerką nie macie wspólnego budżetu, wówczas tworzysz odrębne bazy dla każdego z Was, a być może jeszcze jedną wspólną, jeśli jakąś część Waszych dochodów przeznaczacie na wspólne gospodarstwo domowe. Możesz też utworzyć odrębną bazę na jakiś ograniczony czasem projekt, np. budowa domu.
Oczywiście podobny efekt osiągniesz, różnicując swoje wydatki na poziomie kategorii, podkategorii lub kont. Sami decydujemy o tym, co będzie dla nas wygodniejsze.

Przykładowa lista baz danych:

Po prawej stronie listy mamy menu możliwych operacji, które możemy wykonywać na bazach, m.in. zmienić nazwę i dane dotyczące wybranej bazy, zmienić hasło, przejść jeszcze raz kreator czy usunąć ją z tej listy lub całkowicie.

Scroll to Top