Słowniki - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Słowniki – co to jest?

Słowniki są ściśle związane z Projektami i służą do ich opisywania.

W słownikach mamy dwa rodzaje parametrów:
Status projektu – zawiera elementy związane z samym projektem,
Status czasu pracy – zawiera elementy służące do rozliczania czasu pracy nad projektem.

Każdy z tych parametrów można poszerzyć o dodatkowe elementy.

Znak + – dodaj nowy element,
Znak  – zapisz dane,
Znak slowniki 02– usuń dane.

– przechodzenie do kolejnych pól z danymi.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Słowniki – co to jest?

Słowniki są ściśle związane z Projektami i służą do ich opisywania.

W słownikach mamy dwa rodzaje parametrów:
Status projektu – zawiera elementy związane z samym projektem,
Status czasu pracy – zawiera elementy służące do rozliczania czasu pracy nad projektem.

Każdy z tych parametrów można poszerzyć o dodatkowe elementy.

Znak + – dodaj nowy element,
Znak  – zapisz dane,
Znak slowniki 02– usuń dane.

– przechodzenie do kolejnych pól z danymi.

Scroll to Top