Kreator - Konta - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Kreator-Konta

Konta podzielone są na kilka grup: Gotówka, Rachunki bankowe, Karty kredytowe itd. – patrz rys.

Zakładanie kont w Kreatorze jest bardzo proste – wystarczy wybrać grupę, do której zaliczymy konto, kliknąć Kreator dodaj symbol i wpisać dane w poszczególne okienka.
Numer rachunku można wpisać, ale nie jest to konieczne.
Taka informacja może być pomocna, gdy mamy kilka rachunków w tym samym banku, w celu identyfikacji.

Taką samą funkcję pełni również okieno „Opis” .
Szczególnym rodzajem kont są Karty kredytowe i Kredyty/pożyczki – saldo czyli kwotę, którą wydaliśmy w ramach tych kont, wpisujemy ze znakiem minus. Jest to logiczne, gdyż tak naprawdę nie są to nasze własne, ciężko zarobione środki, które posiadamy w tym momencie. Takie konto będzie rozliczane w trochę inny sposób.

Jak rozliczyć kredyt?

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Kreator-Konta

Konta podzielone są na kilka grup: Gotówka, Rachunki bankowe, Karty kredytowe itd. – patrz rys.

Zakładanie kont w Kreatorze jest bardzo proste – wystarczy wybrać grupę, do której zaliczymy konto, kliknąć Kreator dodaj symbol i wpisać dane w poszczególne okienka.
Numer rachunku można wpisać, ale nie jest to konieczne.
Taka informacja może być pomocna, gdy mamy kilka rachunków w tym samym banku, w celu identyfikacji.

Taką samą funkcję pełni również okieno „Opis” .
Szczególnym rodzajem kont są Karty kredytowe i Kredyty/pożyczki – saldo czyli kwotę, którą wydaliśmy w ramach tych kont, wpisujemy ze znakiem minus. Jest to logiczne, gdyż tak naprawdę nie są to nasze własne, ciężko zarobione środki, które posiadamy w tym momencie. Takie konto będzie rozliczane w trochę inny sposób.

Jak rozliczyć kredyt?

Scroll to Top