Wydatki - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać wydatek do aplikacji finansowej Fin4Family?

Nowy wydatek dodajemy, używając przycisku Nowy Wydatek w górnym menu lub Wydatki w menu bocznym.
Zanim wpiszemy pierwszy wydatek zdecydujmy jak szczegółowo chcemy wpisywać nasze dane.
O tym decydujemy w Menu Aplikacji znak menu aplikacji . Wybieramy Parametry – Interfejs oraz Parametry – Znaczniki.
Wszystkie dane, ktore zaznaczymy tutaj będą widoczne w programie.

Sposób 1
Używamy przycisku Nowy Wydatek znajdującego się w górnym menu, co spowoduje otworzenie się formularza.

Uzupełniamy wszystkie komórki, a potrzebne informacje wpisujemy z klawiatury (program automatycznie wyszukuje według alfabetu) lub wybierając z listy, która wyświetla się po naciśnięciu strzałki ∇. Aby szybciej przenosić się do kolejnych pól, można użyć klawisza ENTER z klawiatury.

Jeśli brakuje potrzebnych danych (np. kontrahenta, konta lub podkategorii) można je uzupełnić używając znaku +.

Robiac przychód na konto walutowe możemy wpisać kwotę w złotówkach lub walucie, która zostanie przeliczona na złotówki po kursie, który wybierzemy.
Kurs możemy wpisać lub wybrać Średni NBP

Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamy przyciskiem znak zapisz.

Sposób 2
Używamy przycisku Wydatki znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z wydatkami.

Nowy wydatek możemy wprowadzić używając widoku Formularz.

Aby dodać nowy wydatek należy użyć przycisku znak dodaj

Po otworzeniu się nowego formularza postępujemy tak jak w sposobie 1.

Sposób 3
Używamy przycisku Wydatki znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z wydatkami.

Nowy przychód możemy wprowadzić używając widoku Tabeli.

Włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli. Nowy wydatek w tabeli dodajemy,tak jak poprzednio, używając znaku znak dodaj Uzupełniamy wszystkie pola danymi. Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamy przyciskiem znak zapisz
Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać wydatek do aplikacji finansowej Fin4Family?

Nowy wydatek dodajemy, używając przycisku Nowy Wydatek w górnym menu lub Wydatki w menu bocznym.
Zanim wpiszemy pierwszy wydatek zdecydujmy jak szczegółowo chcemy wpisywać nasze dane.
O tym decydujemy w Menu Aplikacji znak menu aplikacji . Wybieramy Parametry – Interfejs oraz Parametry – Znaczniki.
Wszystkie dane, ktore zaznaczymy tutaj będą widoczne w programie.

Sposób 1
Używamy przycisku Nowy Wydatek znajdującego się w górnym menu, co spowoduje otworzenie się formularza.

Uzupełniamy wszystkie komórki, a potrzebne informacje wpisujemy z klawiatury (program automatycznie wyszukuje według alfabetu) lub wybierając z listy, która wyświetla się po naciśnięciu strzałki ∇. Aby szybciej przenosić się do kolejnych pól, można użyć klawisza ENTER z klawiatury.

Jeśli brakuje potrzebnych danych (np. kontrahenta, konta lub podkategorii) można je uzupełnić używając znaku +.

Robiac przychód na konto walutowe możemy wpisać kwotę w złotówkach lub walucie, która zostanie przeliczona na złotówki po kursie, który wybierzemy.
Kurs możemy wpisać lub wybrać Średni NBP

Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamy przyciskiem znak zapisz.

Sposób 2
Używamy przycisku Wydatki znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z wydatkami.

Nowy wydatek możemy wprowadzić używając widoku Formularz.

Aby dodać nowy wydatek należy użyć przycisku znak dodaj

Po otworzeniu się nowego formularza postępujemy tak jak w sposobie 1.

Sposób 3
Używamy przycisku Wydatki znajdującego się w bocznym menu, co spowoduje otworzenie się okna z wydatkami.

Nowy przychód możemy wprowadzić używając widoku Tabeli.

Włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli. Nowy wydatek w tabeli dodajemy,tak jak poprzednio, używając znaku znak dodaj Uzupełniamy wszystkie pola danymi. Po wprowadzeniu wszystkich danych całą operację zatwierdzamy przyciskiem znak zapisz
Scroll to Top