Nowa baza danych - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Nowa baza danych

Aby stworzyć nową bazę danych, wchodzimy w Menu aplikacji znak menu aplikacji, wybieramy zakładkę Bazy danych (potwierdź zamknięcie wszystkich okien). Otworzy się okno z listą naszych baz.
Z bocznego menu wybieramy Nowa.

Po uzupelnieniu pól i potwierdzeniu przyciskiem OK wyświetli się komunikat: „Baza danych została poprawnie utworzona”.

Typ bazy danych:
MSSqlCE – plik może znajdować się na komputerze lub dowolnym miejscu, do którego program będzie miał dostęp.
MSSql – plik znajduje się na serwerze bazodanowym Microsoft.

Lista baz danych
Bezpieczeństwo danych

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Nowa baza danych

Aby stworzyć nową bazę danych, wchodzimy w Menu aplikacji znak menu aplikacji, wybieramy zakładkę Bazy danych (potwierdź zamknięcie wszystkich okien). Otworzy się okno z listą naszych baz.
Z bocznego menu wybieramy Nowa.

Po uzupelnieniu pól i potwierdzeniu przyciskiem OK wyświetli się komunikat: „Baza danych została poprawnie utworzona”.

Typ bazy danych:
MSSqlCE – plik może znajdować się na komputerze lub dowolnym miejscu, do którego program będzie miał dostęp.
MSSql – plik znajduje się na serwerze bazodanowym Microsoft.

Lista baz danych
Bezpieczeństwo danych

Scroll to Top