Wyszukiwanie danych - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Wyszukiwanie danych

Dzięki zakładce znak szukaj mamy możliwośc bardzo dokładnego przeszukiwania interesujących nas danych.

Przykładowo zaznaczam wszystkie operacje czyli Przychód, Wydatek i Transakcja w okresie luty-marzec

Kolor czerwony – wydatki
Kolor zielony – przychody
Kolor żółty – transakcje
Wybrane filtry w tym przypadku są dość ogólne. Jak widać na powyższym rysunku, dane można bardzo szczegółowo przefiltrować.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Wyszukiwanie danych

Dzięki zakładce znak szukaj mamy możliwośc bardzo dokładnego przeszukiwania interesujących nas danych.

Przykładowo zaznaczam wszystkie operacje czyli Przychód, Wydatek i Transakcja w okresie luty-marzec

Kolor czerwony – wydatki
Kolor zielony – przychody
Kolor żółty – transakcje
Wybrane filtry w tym przypadku są dość ogólne. Jak widać na powyższym rysunku, dane można bardzo szczegółowo przefiltrować.

Scroll to Top