Jak dodać Użytkownika? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać Użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać z bocznego menu opcje Ustawienia – Użytkownicy

Widok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli) – u góry ekranu wybieramy znak znak dodaj i uzupełniamy informacjami komórki w poszczególnych kolumnach.

Widok Formularz – wybieramy znak znak dodaj i uzupełniamy kolejne pola.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać Użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać z bocznego menu opcje Ustawienia – Użytkownicy

tabelaWidok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli) – u góry ekranu wybieramy znak znak dodaj i uzupełniamy informacjami komórki w poszczególnych kolumnach.

formularzWidok Formularz – wybieramy znak znak dodaj i uzupełniamy kolejne pola.
Scroll to Top