Odbiorca - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Odbiorca

Najprościej można powiedzieć, że Odbiorca to ten, który nam płaci za dostarczone mu towary albo usługi.
Na przykład Urząd Skarbowy będzie zarówno dostawcą jak i odbiorcą, bo płacimy podatki, ale również możemy dostać zwrot nadpłaconego podatku. Podobnie jest w przypadku Banku.
Odbiorcą będzie nasz pracodawca – od niego otrzymujemy pensję a dostarczamy usługę czy towar.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Odbiorca

Najprościej można powiedzieć, że Odbiorca to ten, który nam płaci za dostarczone mu towary albo usługi.
Na przykład Urząd Skarbowy będzie zarówno dostawcą jak i odbiorcą, bo płacimy podatki, ale również możemy dostać zwrot nadpłaconego podatku. Podobnie jest w przypadku Banku.
Odbiorcą będzie nasz pracodawca – od niego otrzymujemy pensję a dostarczamy usługę czy towar.

Scroll to Top