Górne menu aplikacji - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Górne menu aplikacji

Okna dostępne z każdego miejsca programu:

– zarządzanie otwartymi oknami.

– okno umożliwiające szybki dostęp do instrukcji oraz wysłanie opinii, sugestii lub zgłoszenie błędu.

– widok formularza i tabeli,
– możliwośc ustawienia obydwu opcji jednocześnie i dopasowania ich pozycji na ekranie do własnych potrzeb.

– możliwość szybkiego wyszukania konkretnych danych.

W zależności od tego, której funkcjonalności akurat używamy, w górnym pasku otwierają się dodatkowe okienka umożliwiające wykonywanie różnych operacji.

KONTA

– Eksport danych do dowolnego pliku.

PRZYCHODY i WYDATKI

– Eksport danych do dowolnego pliku.

CZAS PRACY

– Zmiana statusu – zmiana statusu czasu pracy wszystkich projektów.

RAPORTY

– Dane / Wykres – widok w postaci kolumn z danymi lub wykresu lub obu jednocześnie.

– możliwość utworzenia własnego, nie systemowego raportu (po uprzednim zapisaniu zapisz znaczek – Zapisz).

– zapisywanie wszelkich zmian – gdy tworzymy nowy raport, gdy odświeżamy dane itp.

– zapisywanie wszelkich zmian – gdy tworzymy nowy raport, gdy odświeżamy dane itp.

– po zrobieniu raportu wprowadzamy jeszcze dane, np. nowy wydatek czy przychód – odświeżenie powoduje uaktualnienie raportu.

– lista dodatkowych danych, które możemy umieścić w raporcie.

– filtr umożliwiający bardzo precyzyjne segregowanie danych.

ustawienia– możliwość wykonywania różnych akcji na istniejących raportach (kopiowanie, usuwanie, przywracanie pierwotnych ustawień).

import– możliwość zaimportowania lub wyeksportowania danych do dowolnego pliku.

USTAWIENIA
Kategorie i Podkategorie

import– możliwość zaimportowania nowego zestawu kategorii lub podkategorii oraz eksportu danych do dowolnego pliku.

Więcej w tej kategorii:   « Menu aplikacji     Jak to zrobić? »

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Górne menu aplikacji

Okna dostępne z każdego miejsca programu:

okno– zarządzanie otwartymi oknami.
górne menu– okno umożliwiające szybki dostęp do instrukcji oraz wysłanie opinii, sugestii lub zgłoszenie błędu.
formularz i tabela– widok formularza i tabeli, – możliwośc ustawienia obydwu opcji jednocześnie i dopasowania ich pozycji na ekranie do własnych potrzeb.
szukaj– możliwość szybkiego wyszukania konkretnych danych.

W zależności od tego, której funkcjonalności akurat używamy, w górnym pasku otwierają się dodatkowe okienka umożliwiające wykonywanie różnych operacji.

KONTA

export danych– Eksport danych do dowolnego pliku.

PRZYCHODY i WYDATKI

zmiana– Eksport danych do dowolnego pliku.

CZAS PRACY

zmiana statusu– Zmiana statusu – zmiana statusu czasu pracy wszystkich projektów.
RAPORTY

– Dane / Wykres – widok w postaci kolumn z danymi lub wykresu lub obu jednocześnie.

– możliwość utworzenia własnego, nie systemowego raportu (po uprzednim zapisaniu zapisz znaczek – Zapisz).

– zapisywanie wszelkich zmian – gdy tworzymy nowy raport, gdy odświeżamy dane itp.

– zapisywanie wszelkich zmian – gdy tworzymy nowy raport, gdy odświeżamy dane itp.

– po zrobieniu raportu wprowadzamy jeszcze dane, np. nowy wydatek czy przychód – odświeżenie powoduje uaktualnienie raportu.

– lista dodatkowych danych, które możemy umieścić w raporcie.

– filtr umożliwiający bardzo precyzyjne segregowanie danych.

– możliwość wykonywania różnych akcji na istniejących raportach (kopiowanie, usuwanie, przywracanie pierwotnych ustawień).

– możliwość zaimportowania lub wyeksportowania danych do dowolnego pliku.

USTAWIENIA
Kategorie i Podkategorie

– możliwość zaimportowania nowego zestawu kategorii lub podkategorii oraz eksportu danych do dowolnego pliku.

Więcej w tej kategorii:   « Menu aplikacji     Jak to zrobić? »

Scroll to Top