Podsumowanie - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Okno podsumowania

Zakładka Podsumowanie pokazuje najważniejsze i aktualne informacje o Twoich finansach.
Aby zobaczyć podsumowanie naszych wydatków i przychodów, wybieramy z bocznego menu pozycję Podsumowanie.

W tym miejscu możemy uzyskać podstawowe informacje na temat aktualnego stanu naszych zasobów finansowych.

Okienko to pokazuje nam rodzaje kont, jakie posiadamy i środki, którymi dysponujemy.

W okienku Konta możemy znaleźć informacje na temat kont, jakie posiadamy i środków, które się na nich znajdują. Po kliknięciu przycisku wszystkie konta podsumowanie, wyświetlą nam się wszystkie nasze konta. Mamy także możliwość wybrania konkretnego rodzaju konta (poprzez kliknięcie na niego w okienku Rodzaje kont, które znajduje się powyżej; należy pamiętać jednak o odznaczeniu przycisku wszystkie konta podsumowanie), wtedy uzyskamy dane dotyczące tylko interesującej nas grupy.

W tym oknie możemy dokonać wyboru okresu, z którego pochodzą interesujące nas dane.

Pasek ten pokazuje informacje o naszych przychodach i wydatkach.

W tym oknie znajdziemy wykresy obrazujące wydatki/przychody w wybranym przez nas okresie czasu

Więcej w tej kategorii:   « Użytkownicy     Co to jest konto? »

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Okno podsumowania

Zakładka Podsumowanie pokazuje najważniejsze i aktualne informacje o Twoich finansach.
Aby zobaczyć podsumowanie naszych wydatków i przychodów, wybieramy z bocznego menu pozycję Podsumowanie.

W tym miejscu możemy uzyskać podstawowe informacje na temat aktualnego stanu naszych zasobów finansowych.

Okienko to pokazuje nam rodzaje kont, jakie posiadamy i środki, którymi dysponujemy.

W okienku Konta możemy znaleźć informacje na temat kont, jakie posiadamy i środków, które się na nich znajdują. Po kliknięciu przycisku wszystkie konta podsumowanie, wyświetlą nam się wszystkie nasze konta. Mamy także możliwość wybrania konkretnego rodzaju konta (poprzez kliknięcie na niego w okienku Rodzaje kont, które znajduje się powyżej; należy pamiętać jednak o odznaczeniu przycisku wszystkie konta podsumowanie), wtedy uzyskamy dane dotyczące tylko interesującej nas grupy.

W tym oknie możemy dokonać wyboru okresu, z którego pochodzą interesujące nas dane.

Pasek ten pokazuje informacje o naszych przychodach i wydatkach.

W tym oknie znajdziemy wykresy obrazujące wydatki/przychody w wybranym przez nas okresie czasu

Więcej w tej kategorii:   « Użytkownicy     Co to jest konto? »

Scroll to Top