Jak dodać nową grupę kontrahentów? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać nową grupę kontrahentów?

Aby dodać nową Grupę kontrahentów z bocznego menu, używamy przycisku Ustawienia i po rozwinięciu listy wybieramy opcję Grupy kontrahentów.

Widok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli) – wybieramy znak znak dodaj i wpisujemy nazwę nowej Grupy kontrahentów. Zapisujemy wprowadzone dane znakiem znak zapisz, jeśli jednak rezygnujemy z dalszego uzupełniania (ponieważ np. musimy coś jeszcze sprawdzić) używamy znaku znak anuluj

Np.:

Widok Formularz (górne menu) – postępujemy tak samo jak przy Tabeli.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać nową grupę kontrahentów?

Aby dodać nową Grupę kontrahentów z bocznego menu, używamy przycisku Ustawienia i po rozwinięciu listy wybieramy opcję Grupy kontrahentów.

tabelaWidok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli) – wybieramy znak znak dodaj i wpisujemy nazwę nowej Grupy kontrahentów. Zapisujemy wprowadzone dane znakiem znak zapisz, jeśli jednak rezygnujemy z dalszego uzupełniania (ponieważ np. musimy coś jeszcze sprawdzić) używamy znaku znak anuluj

Np.:

formularzWidok Formularz (górne menu) – postępujemy tak samo jak przy Tabeli.

Scroll to Top