Kalendarz - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Kalendarz

Kalendarz to funkcjonalność, z której niemal każdy z nas, w różnej formie i sytuacjach korzysta.

Używając kalendarza możemy np. rozplanować w czasie różnorodne operacje finansowe, kalendarz możemy wykorzystać do przypominania o wydarzeniach związanych z naszym życiem domowym (np. przeglądy instalacji, odnowienie ubezpieczenia, opłacenie podatku itd.). Aktualnie w Kalendarzu pojawią się nam informacje o zaplanowanych wydatkach, które wprowadziliśmy z pozycji Nowy wydatek.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Kalendarz

Kalendarz to funkcjonalność, z której niemal każdy z nas, w różnej formie i sytuacjach korzysta.

Używając kalendarza możemy np. rozplanować w czasie różnorodne operacje finansowe, kalendarz możemy wykorzystać do przypominania o wydarzeniach związanych z naszym życiem domowym (np. przeglądy instalacji, odnowienie ubezpieczenia, opłacenie podatku itd.). Aktualnie w Kalendarzu pojawią się nam informacje o zaplanowanych wydatkach, które wprowadziliśmy z pozycji Nowy wydatek.

Scroll to Top