Import danych z banku - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Import danych z banku

Aby zrobić import operacji z naszego banku musimy, po zalogowaniu się na stronę naszego banku, wygenerować plik o rozszerzeniu csv. Następnie otwieramy okno Konta, wybieramy konto, do którego będziemy importować dane i klikamy Import z banku. Należy pamiętać o wpisaniu numeru konta we właściwym polu.

Po wybraniu Import z banku może pojawić się pytanie o saldo:

Różnice mogą wynikać z tego, że nie wszystkie wydatki czy przychody zostały wpisane. Decydujemy teraz, czy chcemy znaleźć przyczynę tej różnicy, czy akceptujemy ten stan i zajmiemy się tym po imporcie.
Następnie, w kolejnym oknie pojawi się lista operacji, jakie zostały wykonane na tym koncie:

Z czasem program będzie się uczył i podpowiadał nam informacje w poszczególnych kolumnach, ale na początku musimy je wybrać sami. Podkategorię wybieramy zawsze. Konto i kontrahenta zamiennie, tzn. jeśli wybiorę konto, to nie muszę kontrahenta i na odwrót. Konto wybieramy tylko wtedy, gdy dana operacja była transakcją, tzn. pieniadze przemieszczały sie pomiedzy naszymi kontami. W pozostałych wypadkach, tzn. gdy operacja była przychodem lub wydatkiem, wybieramy kontrahenta. Jeśli w parametrach aplikacji wyłączymy kontrahenta (bo nie ma znaczenia, gdzie wydaję, a liczy się tylko na co i ile) wówczas ta kolumna nie będzie widoczna i wystarczy wybrać tylko podkategorię. Informacje w pozostałych kolumnach nie są obowiązkowe. Wszystko zależy od tego, jakie dane są dla nas istotne.

Jak stworzyć plik csv w mBanku?

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Import danych z banku

Aby zrobić import operacji z naszego banku musimy, po zalogowaniu się na stronę naszego banku, wygenerować plik o rozszerzeniu csv. Następnie otwieramy okno Konta, wybieramy konto, do którego będziemy importować dane i klikamy Import z banku. Należy pamiętać o wpisaniu numeru konta we właściwym polu.

Po wybraniu Import z banku może pojawić się pytanie o saldo:

Różnice mogą wynikać z tego, że nie wszystkie wydatki czy przychody zostały wpisane. Decydujemy teraz, czy chcemy znaleźć przyczynę tej różnicy, czy akceptujemy ten stan i zajmiemy się tym po imporcie.
Następnie, w kolejnym oknie pojawi się lista operacji, jakie zostały wykonane na tym koncie:

Z czasem program będzie się uczył i podpowiadał nam informacje w poszczególnych kolumnach, ale na początku musimy je wybrać sami. Podkategorię wybieramy zawsze. Konto i kontrahenta zamiennie, tzn. jeśli wybiorę konto, to nie muszę kontrahenta i na odwrót. Konto wybieramy tylko wtedy, gdy dana operacja była transakcją, tzn. pieniadze przemieszczały sie pomiedzy naszymi kontami. W pozostałych wypadkach, tzn. gdy operacja była przychodem lub wydatkiem, wybieramy kontrahenta. Jeśli w parametrach aplikacji wyłączymy kontrahenta (bo nie ma znaczenia, gdzie wydaję, a liczy się tylko na co i ile) wówczas ta kolumna nie będzie widoczna i wystarczy wybrać tylko podkategorię. Informacje w pozostałych kolumnach nie są obowiązkowe. Wszystko zależy od tego, jakie dane są dla nas istotne.

Jak stworzyć plik csv w mBanku?

Scroll to Top