Co to jest konto? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Co to jest konto?

Nasze pieniądze możemy gromadzić w różnych miejscach – na kontach bankowych, na lokatach oszczędnościowych, w portfelu lub nawet w skarbonce.
Konto w programie F4F logo mini oznacza miejsce, w którym gromadzimy nasze zasoby finansowe, a korzystając z tych kont prowadzimy różnego rodzaju rozliczenia. Można powiedzieć, że są to takie szufladki czy skrytki z naszymi zasobami.

Możemy mieć różne rodzaje kont:
Gotówka,
Rachunki Bankowe,
Karty kredytowe,
Oszczędności,
Inwestycje,
Wierzytelności,
Rozliczenia,
Kredyty/Pożyczki.
W ramach danej grupy (np. Gotówka) nazwę poszczególnym kontom nadajemy według własnych potrzeb i upodobań.

Przykłady:
Konto o nazwie Gotówka – oznacza gotówkę, którą dysponujemy. Możemy nadać mu nazwę np. Portfel. Takich portfeli może być w rodzinie kilka, bo każdy dysponuje jakąś gotówką, Konto Gotówka –
– Portfel Jacek, – Portfel Marta lub Portfel żona, Portfel mąż.
Czasami zdarza się, że utrzymujemy dziecko na studiach lub wspólnie z członkami rodziny opiekujemy się np. rodzicami i potrzebne jest nam konto do takich specyficznych rozliczeń. Konto Rozliczenia – Rozliczenia z Rodziną, – Rozliczenia Studia.
Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, być może potrzebujemy konta do rozliczeń wydatków i przychodów firmowych – Rozliczenia Firmowe.
Zapewne mamy jakieś oszczędności, które odkładamy na lokatach lub po prostu wrzucamy do skarbonki – Konto Oszczędności – Lokata 1, Lokata 2 lub Skarbonka (nazwę konta nadajemy sami).
Oczywiście posiadamy również rachunki bankowe, więc tworzymy Konto o nazwie Rachunek Bankowy – Bank X, Bank Y lub Konto 1, Konto 2 itd.
Podobnie postępujemy w przypadku kart kredytowych i kredytów/pożyczek z tą różnicą, że kwotę wpisujemy ze znakiem ujemnym ponieważ nie są to środki, które rzeczywiście posiadamy a jedynie pożyczamy od banku i niestety bedziemy musieli je oddać.
Konto wierzytelności – pieniadze, które pożyczyliśmy komuś i czekają aż do nas wrócą.
Konto inwestycje – każdy rodzaj inwestycji (akcje, obligacje, lokale, nieruchomości, złoto itd.).
Ważne jest, aby nadać kontom takie nazwy, które będą dla nas jasne i przejrzyste.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Co to jest konto?

Nasze pieniądze możemy gromadzić w różnych miejscach – na kontach bankowych, na lokatach oszczędnościowych, w portfelu lub nawet w skarbonce.
Konto w programie F4F logo mini oznacza miejsce, w którym gromadzimy nasze zasoby finansowe, a korzystając z tych kont prowadzimy różnego rodzaju rozliczenia. Można powiedzieć, że są to takie szufladki czy skrytki z naszymi zasobami.

Możemy mieć różne rodzaje kont:
Gotówka,
Rachunki Bankowe,
Karty kredytowe,
Oszczędności,
Inwestycje,
Wierzytelności,
Rozliczenia,
Kredyty/Pożyczki.
W ramach danej grupy (np. Gotówka) nazwę poszczególnym kontom nadajemy według własnych potrzeb i upodobań.

Przykłady:
Konto o nazwie Gotówka – oznacza gotówkę, którą dysponujemy. Możemy nadać mu nazwę np. Portfel. Takich portfeli może być w rodzinie kilka, bo każdy dysponuje jakąś gotówką, Konto Gotówka –
– Portfel Jacek, – Portfel Marta lub Portfel żona, Portfel mąż.
Czasami zdarza się, że utrzymujemy dziecko na studiach lub wspólnie z członkami rodziny opiekujemy się np. rodzicami i potrzebne jest nam konto do takich specyficznych rozliczeń. Konto Rozliczenia – Rozliczenia z Rodziną, – Rozliczenia Studia.
Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, być może potrzebujemy konta do rozliczeń wydatków i przychodów firmowych – Rozliczenia Firmowe.
Zapewne mamy jakieś oszczędności, które odkładamy na lokatach lub po prostu wrzucamy do skarbonki – Konto Oszczędności – Lokata 1, Lokata 2 lub Skarbonka (nazwę konta nadajemy sami).
Oczywiście posiadamy również rachunki bankowe, więc tworzymy Konto o nazwie Rachunek Bankowy – Bank X, Bank Y lub Konto 1, Konto 2 itd.
Podobnie postępujemy w przypadku kart kredytowych i kredytów/pożyczek z tą różnicą, że kwotę wpisujemy ze znakiem ujemnym ponieważ nie są to środki, które rzeczywiście posiadamy a jedynie pożyczamy od banku i niestety bedziemy musieli je oddać.
Konto wierzytelności – pieniadze, które pożyczyliśmy komuś i czekają aż do nas wrócą.
Konto inwestycje – każdy rodzaj inwestycji (akcje, obligacje, lokale, nieruchomości, złoto itd.).
Ważne jest, aby nadać kontom takie nazwy, które będą dla nas jasne i przejrzyste.

Scroll to Top