Typ kreatora - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Typ kreatora – wprowadzanie danych do programu do oszczędzania

Użyj Kreatora!

Kreator pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji oraz dla każdej nowej bazy danych.
Kreator można też uruchomić z okna Bazy danych, w dowolnym momencie pracy z programem.

Dane, które wpisujemy w Kreatorze zależą od Typu Kreatora, który wybierzemy.

Typ Podstawowy:
Dodajemy Użytkowników; Użytkownik
Zakładamy Konta i Salda na tych Kontach; Konta
Wybieramy Zestaw Kategorii; Kategorie

Typ Standardowy:
Podstawowy poszerzony o Kontrahentów; Kontrahent

Typ Zaawansowany:
Typ Standardowy poszerzony o Znaczniki; Znaczniki

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Typ kreatora – wprowadzanie danych do programu do oszczędzania

Użyj Kreatora!

Kreator pojawia się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji oraz dla każdej nowej bazy danych.
Kreator można też uruchomić z okna Bazy danych, w dowolnym momencie pracy z programem.

Dane, które wpisujemy w Kreatorze zależą od Typu Kreatora, który wybierzemy.

Typ Podstawowy:
Dodajemy Użytkowników; Użytkownik
Zakładamy Konta i Salda na tych Kontach; Konta
Wybieramy Zestaw Kategorii; Kategorie

Typ Standardowy:
Podstawowy poszerzony o Kontrahentów; Kontrahent

Typ Zaawansowany:
Typ Standardowy poszerzony o Znaczniki; Znaczniki

Scroll to Top