Czas pracy - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodawać nowy czas?

Czas pracy jest związany z Projektami, wykorzystując tę opcję programu, możemy szczegółowo ewidencjonować czas przeznaczony na poszczególne projekty.
Aby dodać nowy czas pracy, wybieramy z bocznego menu opcję Czas pracy

Sposób 1
Widok Formularz – bardziej szczegółowe dane
klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli)

Sposób 2
Widok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym

W obu przypadkach wybieramy  znak znak dodaj i uzupełniamy informacjami poszczególne pola lub kolumny. W trakcie wprowadzania danych możemy dodać nowego użytkownika (+), jeśli nie mamy go na liście. Wprowadzone informacje zapisujemy znakiem znak zapisz, jeśli jednak rezygnujemy z dalszego uzupełniania, używamy znaku znak anuluj
Znak znak usun służy do usuwania danych.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodawać nowy czas?

Czas pracy jest związany z Projektami, wykorzystując tę opcję programu, możemy szczegółowo ewidencjonować czas przeznaczony na poszczególne projekty.
Aby dodać nowy czas pracy, wybieramy z bocznego menu opcję Czas pracy

Sposób 1
Widok Formularz – bardziej szczegółowe dane
klawiszem myszy na dowolnej pozycji w tabeli)

Sposób 2
Widok Tabela (włącz edycję w tabeli klikając prawym

W obu przypadkach wybieramy  znak znak dodaj i uzupełniamy informacjami poszczególne pola lub kolumny. W trakcie wprowadzania danych możemy dodać nowego użytkownika (+), jeśli nie mamy go na liście. Wprowadzone informacje zapisujemy znakiem znak zapisz, jeśli jednak rezygnujemy z dalszego uzupełniania, używamy znaku znak anuluj
Znak znak usun służy do usuwania danych.

Scroll to Top