Kim jest kontrahent? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Kim jest kontrahent?

Kontrahent to osoba bądź firma (bank, sklep, urząd, pracodawca itd.), z którą łączą nas transakcje finansowe. Kontrahent może być dostawcą lub odbiorcą, bądź jednym i drugim.
Najprościej można powiedzieć, że Dostawca to ten, któremu płacimy (najczęściej) za dostarczone nam towary albo usługi, a Odbiorca to ten, który nam płaci za dostarczone mu towary albo usługi.
Na przykład Sklep jest Dostawcą bo płacimy za zakupy. Pani sprzątająca czy Opiekunka do dziecka również będzie Dostawcą, bo korzystamy z jej usług. Urząd Skarbowy będzie zarówno dostawcą jak i odbiorcą, bo płacimy podatki ale również możemy dostać zwrot nadpłaconego podatku. Podobnie jest w przypadku Banku.
Odbiorcą natomiast będzie nasz pracodawca – od niego otrzymujemy pensję a dostarczamy usługę czy towar.
Jak dodać kontrahenta
Wprowadzając wydatki/przychody możemy wpisywać kontrahenta, ale nie jest to konieczne. Jeśli chcemy ukryć pole z kontrahentem wystarczy odznaczyć („odptaszkować)” to w parametrach.
Z górnego menu wybierz ikonkę Menu Aplikacji znak menu aplikacji – lewy górny róg ekranu.

Następnie z menu po lewej – Parametry – Interfejs.
W widocznym okienku odznacz pole Widoczny kontrahent dla Przychodów i Wydatków:

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Kim jest kontrahent?

Kontrahent to osoba bądź firma (bank, sklep, urząd, pracodawca itd.), z którą łączą nas transakcje finansowe. Kontrahent może być dostawcą lub odbiorcą, bądź jednym i drugim.
Najprościej można powiedzieć, że Dostawca to ten, któremu płacimy (najczęściej) za dostarczone nam towary albo usługi, a Odbiorca to ten, który nam płaci za dostarczone mu towary albo usługi.
Na przykład Sklep jest Dostawcą bo płacimy za zakupy. Pani sprzątająca czy Opiekunka do dziecka również będzie Dostawcą, bo korzystamy z jej usług. Urząd Skarbowy będzie zarówno dostawcą jak i odbiorcą, bo płacimy podatki ale również możemy dostać zwrot nadpłaconego podatku. Podobnie jest w przypadku Banku.
Odbiorcą natomiast będzie nasz pracodawca – od niego otrzymujemy pensję a dostarczamy usługę czy towar.
Jak dodać kontrahenta
Wprowadzając wydatki/przychody możemy wpisywać kontrahenta, ale nie jest to konieczne. Jeśli chcemy ukryć pole z kontrahentem wystarczy odznaczyć („odptaszkować)” to w parametrach.
Z górnego menu wybierz ikonkę Menu Aplikacji znak menu aplikacji – lewy górny róg ekranu.

Następnie z menu po lewej – Parametry – Interfejs.
W widocznym okienku odznacz pole Widoczny kontrahent dla Przychodów i Wydatków:

Scroll to Top