Kim jest użytkownik? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Użytkownicy

Użytkownik to osoba, która będzie używała programu F4F logo mini – będzie prowadziła domowe finanse, wpisywała wydatki i przychody i sprawowała nad nimi kontrolę. Użytkownikami są również członkowie naszej rodziny, powiązani zależnościami finansowymi, np. partnerzy, dzieci.

Wpisanie w tym miejscu użytkowników jest dość istotne i warte zachodu, ponieważ w dalszej części kreatora będą dla nich automatycznie zakładane konta i zyskamy możliwość wprowadzenia środków na poszczególne konta.

Oczywiście nie ma takiej konieczności, aby program wystartował, bo to samo można zrobić już w aplikacji ale oszczędzimy sobie sporo zachodu na początku pracy.

Przykład:
Jan zaznaczył, że ma dwa konta bankowe – w grupie Rachunki bankowe kreator automatycznie utworzy dwa konta o nazwie: Rachunek 1 Jan i Rachunek 2 Ja (patrz następne okno kreatora).
podstawowe dochody uzykuje z działalności gospodarczej – w grupie Rozliczenia powstanie konto o nazwie Moja Firma-rozliczenia (patrz następne okno kreatora).

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Użytkownicy

Użytkownik to osoba, która będzie używała programu F4F logo mini – będzie prowadziła domowe finanse, wpisywała wydatki i przychody i sprawowała nad nimi kontrolę. Użytkownikami są również członkowie naszej rodziny, powiązani zależnościami finansowymi, np. partnerzy, dzieci.

Wpisanie w tym miejscu użytkowników jest dość istotne i warte zachodu, ponieważ w dalszej części kreatora będą dla nich automatycznie zakładane konta i zyskamy możliwość wprowadzenia środków na poszczególne konta.

Oczywiście nie ma takiej konieczności, aby program wystartował, bo to samo można zrobić już w aplikacji ale oszczędzimy sobie sporo zachodu na początku pracy.

Przykład:
Jan zaznaczył, że ma dwa konta bankowe – w grupie Rachunki bankowe kreator automatycznie utworzy dwa konta o nazwie: Rachunek 1 Jan i Rachunek 2 Ja (patrz następne okno kreatora).

podstawowe dochody uzykuje z działalności gospodarczej – w grupie Rozliczenia powstanie konto o nazwie Moja Firma-rozliczenia (patrz następne okno kreatora).

Scroll to Top