Jak dodać wydatek i przychód planowany? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać wydatek i przychód planowany?

Wydatek czy Przychód planowany robimy w ten sam sposób. Wprowadzając jakąś operację, zarówno przez Formularz jak i Tabelę, musimy na początku uzupełniania danymi zaznaczyć („zaptaszkować”) pole Plan.

2afb427b3aff8bccb98777279e0c759a

Taka operacja nie będzie standardowo widoczna po otworzeniu okna Wydatki/Przychody. Aby zobaczyć wszystkie wydatki/przychody należy u dołu ekranu odznaczyć Plan (zaznaczony kwadracik oznacza, że w tabeli wydatków czy przychodów widoczne są tylko wykonane operacje).

Wydatki planowane są automatycznie przenoszone do kalendarza i zaznaczane czerwonym kolorem. Dwuklik lub prawy klawisz myszy – Otwórz – przenosi nas automatycznie do okna tego konkretnego wydatku/przychodu.

Wydatek/przychód planowany można (tak jak każdy inny) poprawiać czy usuwać.

Gdy wydatek zostanie faktycznie poniesiony należy odznaczyć Plan – wówczas automatycznie zniknie z kalendarza.

Więcej w tej kategorii:

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak dodać wydatek i przychód planowany?

Wydatek czy Przychód planowany robimy w ten sam sposób. Wprowadzając jakąś operację, zarówno przez Formularz jak i Tabelę, musimy na początku uzupełniania danymi zaznaczyć („zaptaszkować”) pole Plan.

2afb427b3aff8bccb98777279e0c759a

Taka operacja nie będzie standardowo widoczna po otworzeniu okna Wydatki/Przychody. Aby zobaczyć wszystkie wydatki/przychody należy u dołu ekranu odznaczyć Plan (zaznaczony kwadracik oznacza, że w tabeli wydatków czy przychodów widoczne są tylko wykonane operacje).

Wydatki planowane są automatycznie przenoszone do kalendarza i zaznaczane czerwonym kolorem. Dwuklik lub prawy klawisz myszy – Otwórz – przenosi nas automatycznie do okna tego konkretnego wydatku/przychodu.

Wydatek/przychód planowany można (tak jak każdy inny) poprawiać czy usuwać.

Gdy wydatek zostanie faktycznie poniesiony należy odznaczyć Plan – wówczas automatycznie zniknie z kalendarza.

Więcej w tej kategorii:

Scroll to Top