Jak otworzyć kopię zapasową - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak otworzyć kopię zapasową

Wszystkie operacje na plikach baz danych są robione w oknie „Bazy danych”:
– menu aplikacji znak menu aplikacji
– opcja „Bazy danych”

Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą naszych baz danych. Pliki z kopiami zapasowymi (backupami) są robione w katalogu zdefiniowanym przy danej bazie danych, ścieżkę do niego można odnaleźć w kolumnie „Folder dla kopii”.
Plik z wybranym backupem otwieramy w aplikacji, w oknie „Bazy danych”, używając opcji „Otwórz”. Odszukujemy plik z interesującą nas kopią, a po akceptacji, klikamy „Wybierz” i otwieramy bazę z plikiem backupowym. Jeżeli jest to baza utworzona przy instalacji, to backupy są tworzone w lokalnych zasobach użytkownika systemu Windows. Standardową ścieżkę do plików z danymi aplikacji można zobaczyć w oknie „Pomoc”.
Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak otworzyć kopię zapasową

Wszystkie operacje na plikach baz danych są robione w oknie „Bazy danych”:
– menu aplikacji znak menu aplikacji
– opcja „Bazy danych”

Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą naszych baz danych. Pliki z kopiami zapasowymi (backupami) są robione w katalogu zdefiniowanym przy danej bazie danych, ścieżkę do niego można odnaleźć w kolumnie „Folder dla kopii”.
Plik z wybranym backupem otwieramy w aplikacji, w oknie „Bazy danych”, używając opcji „Otwórz”. Odszukujemy plik z interesującą nas kopią, a po akceptacji, klikamy „Wybierz” i otwieramy bazę z plikiem backupowym. Jeżeli jest to baza utworzona przy instalacji, to backupy są tworzone w lokalnych zasobach użytkownika systemu Windows. Standardową ścieżkę do plików z danymi aplikacji można zobaczyć w oknie „Pomoc”.
Scroll to Top