Jak rozliczyć kredyt? - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Jak rozliczyć kredyt?

Prowadzenie rozliczenia kredytu jest dość proste i pozwala na bieżące kontrolowanie jego stanu.
Bierzemy kredyt na budowę domu:
1. Zakładamy konto o nazwie Kredyt Dom (nazwa jest przykładowa).
Boczny pasek menu – Konta konta znaczek – Dodaj znak dodaj – uzupełniamy poszczególne pola:

Następnie z tego konta robimy wydatek na zakup domu:

Jak widać powstało ujemne saldo na tym koncie, które będzie maleć w miarę spłacania rat kredytowych.

Raty kredytowe, które wpłacamy do banku przenosimy z naszego konta – rachunek, karta czy inne – na konto kredyt za pomocą Transakcji (górny pasek menu:transakcja znaczek

Z konta Rachunek 1 Jan zostało przeniesione 1500 zł (rata kredytu) na konto Kredyt Dom. Automatycznie saldo na koncie Kredyt zmniejszy się o 1500 zł.

Natomiast odsetki od tego kredytu są dla nas zwykłym wydatkiem – kosztem i wprowadzamy je jak każdy inny wydatek.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Jak rozliczyć kredyt?

Prowadzenie rozliczenia kredytu jest dość proste i pozwala na bieżące kontrolowanie jego stanu.
Bierzemy kredyt na budowę domu:
1. Zakładamy konto o nazwie Kredyt Dom (nazwa jest przykładowa).
Boczny pasek menu – Konta konta znaczek – Dodaj znak dodaj – uzupełniamy poszczególne pola:

Następnie z tego konta robimy wydatek na zakup domu:

Jak widać powstało ujemne saldo na tym koncie, które będzie maleć w miarę spłacania rat kredytowych.

Raty kredytowe, które wpłacamy do banku przenosimy z naszego konta – rachunek, karta czy inne – na konto kredyt za pomocą Transakcji (górny pasek menu:transakcja znaczek

Z konta Rachunek 1 Jan zostało przeniesione 1500 zł (rata kredytu) na konto Kredyt Dom. Automatycznie saldo na koncie Kredyt zmniejszy się o 1500 zł.

Natomiast odsetki od tego kredytu są dla nas zwykłym wydatkiem – kosztem i wprowadzamy je jak każdy inny wydatek.

Scroll to Top