Ustawienia - Aplikacja do Planowania Budżetu Domowego i Oszczędzania Pieniędzy

Jak używać wersji desktopowej?

Ustawienia

Ustawienia to pozycja bocznego menu, gdzie możemy definiować, dodawać lub zmieniać niektóre dane jak np. dodawać użytkowników czy kontrahentów.

Z tego miejsca można zaimportować nowy zestaw kategorii i podkategorii lub zmienić czy usunąć te, które nas nie interesują.
Można dodać też słowniki dotyczące projektów i ich elementy.
W tym miejscu mamy dostępną listę wszystkich raportów – systemowych oraz stworzonych przez nas.
Oczywiście większość tych operacji można wykonać z dowolnego miejsca programu – przy wprowadzaniu wydatków/przychodów czy zakładaniu kont.
Można tutaj również dodać nazwę nowego Znacznika i jego elementy ale „podpięcie” pod przychody/wydatki trzeba ustawić w Parametrach (Menu aplikacji znak menu aplikacji ).

Jeśli nie chcesz aby znaczniki były widoczne przy wprowadzaniu wydatków czy przychodów, wystarczy w Parametry – Znaczniki zaznaczyć dany znacznik i usunąć klawiszem Delete.

Wybierz temat

Jak używać wersji desktopowej?

Ustawienia

Ustawienia to pozycja bocznego menu, gdzie możemy definiować, dodawać lub zmieniać niektóre dane jak np. dodawać użytkowników czy kontrahentów.

Z tego miejsca można zaimportować nowy zestaw kategorii i podkategorii lub zmienić czy usunąć te, które nas nie interesują.
Można dodać też słowniki dotyczące projektów i ich elementy.
W tym miejscu mamy dostępną listę wszystkich raportów – systemowych oraz stworzonych przez nas.
Oczywiście większość tych operacji można wykonać z dowolnego miejsca programu – przy wprowadzaniu wydatków/przychodów czy zakładaniu kont.
Można tutaj również dodać nazwę nowego Znacznika i jego elementy ale „podpięcie” pod przychody/wydatki trzeba ustawić w Parametrach (Menu aplikacji znak menu aplikacji ).

Jeśli nie chcesz aby znaczniki były widoczne przy wprowadzaniu wydatków czy przychodów, wystarczy w Parametry – Znaczniki zaznaczyć dany znacznik i usunąć klawiszem Delete.

Scroll to Top